กูสวย

:: สวย (Beautiful) :: Yokee Playboy ::

ทำไมต้องว่าคนหน้าตาดีนั้นจะไม่มีสมอง
ทำไมต้องมองแค่เพียงส่วนนั้น
ฉันคงโชคร้ายที่ฉันเกิดมาแล้วสวย
เป็นเรื่องที่ใครก็ช่วยไม่ได้
ไม่ได้เลือกเกิดมามีหน้าตาแบบนี้
จะดีไม่ดีก็ช่วยไม่ได้
แต่ให้อย่างไรก็ไม่ได้โง่
ไอ้แค่ที่โชว์ก็คงไม่ใช่

ฉันเกิดมาสวยมันผิดตรงไหนเล่า

* ตัดสินอย่างไรว่าใครไม่มีสมอง
แล้วมองปัญญากันที่หน้าตาด้วยเหรอ
ชอบแต่เสนอความคิดกล้วยๆ
{แล้วเกิดมาสวยมันผิดตรงไหน (เล่า)}

ขอทีช่วยใช้ข้างในสมอง
ถ้ามองอะไรแล้วมันสวยๆ
ช่วยดูดีๆอย่าไปว่าเขา
แค่บางคนเราหน้าเขาอาจสวย
แล้วเกิดมาสวยมันผิดตรงไหนเล่า

(ซ้ำ * / *)

จะสวยไม่สวยมันเกี่ยวตรงไหน
แค่เกิดมาสวยมันผิดตรงไหนเล่า

(ซ้ำ * / *)

จะสวยไม่สวยมันเกี่ยวตรงไหน