another brick in the wall

จะหาว่าติ่ง หรือ เกรียนก็ได้นะ 

แต่เราไม่ชอบที่นี่ตั้งแต่ปีสองละ
ถ้ารู้ว่าจะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ
เราคงไปที่อื่นตั้งแต่แรกแล้วหล่ะ
แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นั้นหล่ะ
ที่เราเคยบอกว่า จะไม่มาทางนี้อีกแล้ว
ช่วงนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นมาเลย
ว่ากูไม่มาทางนี้แน่นอน
ไม่ มันไม่ใช่….!!
พอไปอ่านบล็อคเก่าๆ 
เรื่องนี้ แทบไม่มีเขียนอะไรเลย 
นอกจากบ่นเครียดอ่ะ
ทั้งระบบ ทั้งวิชา ทั้งค่าเทอม
Fuckin’ hate it!!!!
เอาวะ ทนอีกสามเดือน