ก้ายง่าว

เห็นแววโปรเจคใกล้จะเสร็จละ (แต่ไม่เต็มสตีม) เบื่ออีกแล้ว

แกงหน่อ คั่วหน่อ แกงหน่อ คั่วหน่อ ยำเตา …..
ก้ายง่าวววว
ขนาดเล่นกีต้าร์ยังเบื่อเลย – -"