ก้ายง่าว

เห็นแววโปรเจคใกล้จะเสร็จละ (แต่ไม่เต็มสตีม) เบื่ออีกแล้ว

แกงหน่อ คั่วหน่อ แกงหน่อ คั่วหน่อ ยำเตา …..
ก้ายง่าวววว
ขนาดเล่นกีต้าร์ยังเบื่อเลย – -"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s