แปล๋เมืองเป็นไทย

คนใดบ่ะเข้าใจ๋กำเมือง บ่อฮู้เรื่องมันแปล๋ว่าใด ฟังแหมกำหื้อมันเข้าใจ๋ ถ้าใครยังสงสัยบอกมา
เมืองไทยเฮามีหลายภาษา มาแปล๋กำเมืองเป๋นไทย มาแปล๋กำเมืองเป๋นไทย

สึ่งตึงนั่นคือปั๋นยาอ่อน
สลิดดกนั่นก่อคือ แรด
แฮ่นนั่นก่อคือ ร่าน
ส่วนง่าวนั่นก่อคือ โง่
เซ่อะ นั่นก่อคือ เซ่อ
ควายสะตวง คือกระบือถวายเจ้าที่
ไอ่หลอดแหลด คือ ไอ่ไร้สาระ
และก่อ ป้อคิงหยัง คือ บิดาคุณทำไม

บ่ะห้ากิ๋นตับ อสูรกายกิ๋นเครื่องใน
หลึกหลวงนั่นก่อคือ โคตรดื้อ
หลึกหลึนนั่น ดื้อ โคตรโคตร
ไอ่วอกน้อยคือ โกหกนิด ๆ
ไอ่วอกนักคือ โกหกมาก ๆ
ลอกแลนคือ ฉลาดแกมโกง
กำว่า จืน คือไม่มีน้ำยา
บ่ะห้ายอก อสูรกายรับประทาน

ควายหงาน คือ กระบือเทอะทะ
ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก คือ พูดกลับไปกลับมา
หน้าเลื่อมต๋าลอก ก่อคือ เสนอหน้า
ส่วน ซุ่น ก่อคือ วุ่นวาย
ปันต๋าย คือ ต๋ายหลายครั้ง
เลี่ยม คือ แหลม สุดสุด
ไอ่ปุ้ดซีแลน คือ ไอ่ปุ้ดเห็นดิน
ผีบ้าผีบกนั่นก่อคือ ฮาเนียะ

ฮา นั่นก่อคือ กู คิง
นั่นก่อคือ มึง
หลึ่ง นั่นก่อคือ ดื้อ
ส่วน คึ ก่อคือ โอเวอร์
ฮานี่บ่ะเฮ้ย คือ คำอุทานชาย
กูนี่อิเฮ้ย คือ คำอุทานหญิง
ฮู่ขี้กูนิ ทั้งกะเทยและทอม
แม่ยิง ป้อจายต่างคนก่อต่างไจ๊
ไผคะใจ๊ก่อใจ๊ฮ่วมกั๋นได้เลย

เพลง แป่ลเมืองเป็นไทย
โดย เหินฟ้า หน้าเลื่อม

Unpopular

I don’t know what should I write for the header. I want something like “I’m sure that there are almost 4 in 5 student in my faculty who don’t know me” or something like that. ummm,,,, then i can left it here until i know.

Actually, i did a lot of university’s event such as Buddhist club where I was a staff for 4 years, student camp where i was a staff and work on in for the whole semester and so on! Yeah, I know, i’m that not popular and my face is unrecognizable. I’m not surprise. So people might not remember me for the first time. And yes i know that some people can recognize me but I just feel sad about something in my university. Someone told me that I’m not that attractive. Yeah, I am and always, and that was I want to be. I’m not sure that the reason is my face or my act. But that’s all right, I know that I don’t wanna be that well known. I’m such a very very ordinarily girl.

It’s quite sad but it’s funny when we talk about it again.

Aha, maybe next time I can write about my previous university event. I’m sure that might be fun. (Yeah, I know it’s only me who read this blog hehe) –because now i’m too lazy to write about unpopular things that happen to me this period, it’s sad… Yes, unpopular person are the big population, who’s in?

¡Hasta luego y adios!
Annita

PS. I’m Thai FYI. – -” Why lots of people don’t get it! My accent is the real Thai (even for English, i speak Tinglish), some of my Spanish classmate though that I’m not Thai because of my accent. (What!)

Butterflies in the stomach

I’m not sure what happen to me now I can’t stop thinking about many many things after valentine’s day.

I heard this phase somewhere in the movie.

แม่บอกว่า ถ้าเรารู้สึกชอบใคร เราจะรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อเป็นร้อยตัวบินอยู่ในท้อง

Umm,,,  Then, i tried to find out what is butterflies in the stomach, wikipedia said,

Butterflies in the stomach is a phenomenon characterized by the physical sensation of a “fluttery” feeling in the stomach. This sensation can be a physical sensation related to the body’s fight or flight response or it can be an ineffable experience related to the psychology of love or nervousness and excitement.
Some believe that this is caused by the release of adrenaline when one is nervous, which pulls blood away from the stomach and sends it to the muscles. This reduced blood flow, in turn, causes the stomach to temporarily shut down, and is possibly the reason for reduced appetite during love sickness.

I’m not sure that I am in love or nervousness and excitement. Lots of things happen to me this period. But one thing I know is I feel very nervous about apply for scholarship for master degree, lots of things i have to finish within this month. And one of my family member is in serious health problem. I’m very concern about that.

As I told you, I’m not sure that I am in love sickness or nervous but I hope I’ll be better soon. Because now I can’t even do my job or eat or relax……I don’t even know that I’m happy or sad, and I don’t like this feeling.

Annita

Freaking Feb again

Yeah, finally i have time to write about freaking things.

I called this month “freaking” because it’s February! It’s month of LOVE. OMG! hate it. Actually I planned to hang out at Valentine’s night w/ my friends for “Anti Valentine’s day party” but the host was sick and that was suck!

Last year on my Birthday night, I promise to myself that was my last birthday night that i’ll be alone. It’s only 2 month left and I’m still …. alone. -*- . Sad but true (by Metalica) hehe 🙂

stat

Thank you for WordPress with this option, to show the stat from search engine with lead someone to my page (Actually, spaces.live also had this feature. I really miss spaces live T^T). Here is some …. stat of my page this week.

Well, how หำใหญ่ lead you to my page, it’s ม้าหำใหญ่ from my hometown naka -*-. and the forth one…… I can’t remember which page I wrote about it, all i remember is about gay thing from the movie ‘moon child’ from my favorite singer. – -”

Thanks, google

Annita

Freaking Feb.

¡Hola! Bienvenidos a mi primer blog del mes.

Why i used “freakin’ ” ?,  it’s February again, we just pass the first month of this year!! (it’s freaking, isn’t it?)

To welcome this new month, my office had re-arrange (well, not new arrange but just clean up the mess and unused stuff in the room). Anyway now it’s … clearer (?). I just claim haft of my colleague’s desk for my stuff. (he’s just quit because of health problem, I know that he’s good in programmer, wish him good luck with his future endeavour.) So I have more space to collect my Spongebob stuff there! (Just kidding ka LOL)

Here is my desk, lol, it’s doesn’t like girl’s desk at all. The post-it which post on my monitor is the Spanish word that I have to learn.

And we were cleaning up the desk for new colleague, our team leader also be clean leader. (lol)

Then say Hi! to our new design(?) room, I don’t have any picture of the room but my desk,

yeah, i know, it didn’t change much from this picture, but believe me , it’s nicer. 😀

Well, it’s too late for me now cuz it’s about half an hour for just blogging this few paragraph. Lot’s of things to do but I didn’t wrote anything about Freaking Feb yet. Anyway, c u next blog i’ll write about it for sure.

¡Hasta luego y adios!
Annita