แปล๋เมืองเป็นไทย

คนใดบ่ะเข้าใจ๋กำเมือง บ่อฮู้เรื่องมันแปล๋ว่าใด ฟังแหมกำหื้อมันเข้าใจ๋ ถ้าใครยังสงสัยบอกมา
เมืองไทยเฮามีหลายภาษา มาแปล๋กำเมืองเป๋นไทย มาแปล๋กำเมืองเป๋นไทย

สึ่งตึงนั่นคือปั๋นยาอ่อน
สลิดดกนั่นก่อคือ แรด
แฮ่นนั่นก่อคือ ร่าน
ส่วนง่าวนั่นก่อคือ โง่
เซ่อะ นั่นก่อคือ เซ่อ
ควายสะตวง คือกระบือถวายเจ้าที่
ไอ่หลอดแหลด คือ ไอ่ไร้สาระ
และก่อ ป้อคิงหยัง คือ บิดาคุณทำไม

บ่ะห้ากิ๋นตับ อสูรกายกิ๋นเครื่องใน
หลึกหลวงนั่นก่อคือ โคตรดื้อ
หลึกหลึนนั่น ดื้อ โคตรโคตร
ไอ่วอกน้อยคือ โกหกนิด ๆ
ไอ่วอกนักคือ โกหกมาก ๆ
ลอกแลนคือ ฉลาดแกมโกง
กำว่า จืน คือไม่มีน้ำยา
บ่ะห้ายอก อสูรกายรับประทาน

ควายหงาน คือ กระบือเทอะทะ
ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก คือ พูดกลับไปกลับมา
หน้าเลื่อมต๋าลอก ก่อคือ เสนอหน้า
ส่วน ซุ่น ก่อคือ วุ่นวาย
ปันต๋าย คือ ต๋ายหลายครั้ง
เลี่ยม คือ แหลม สุดสุด
ไอ่ปุ้ดซีแลน คือ ไอ่ปุ้ดเห็นดิน
ผีบ้าผีบกนั่นก่อคือ ฮาเนียะ

ฮา นั่นก่อคือ กู คิง
นั่นก่อคือ มึง
หลึ่ง นั่นก่อคือ ดื้อ
ส่วน คึ ก่อคือ โอเวอร์
ฮานี่บ่ะเฮ้ย คือ คำอุทานชาย
กูนี่อิเฮ้ย คือ คำอุทานหญิง
ฮู่ขี้กูนิ ทั้งกะเทยและทอม
แม่ยิง ป้อจายต่างคนก่อต่างไจ๊
ไผคะใจ๊ก่อใจ๊ฮ่วมกั๋นได้เลย

เพลง แป่ลเมืองเป็นไทย
โดย เหินฟ้า หน้าเลื่อม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s