รอ [video]

[youtube http://youtu.be/dr960gq5_Ac]

คำว่ารัก ต้องเริ่มเขียนจากตัว รอ….. รอต่อไป T^T

อันนี้ อัดไว้เมื่อปีที่แล้ว เพิ่งเห็น เล่นเอง ร้องเอง ฟีตเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s