อาขยานล้านนา

สิบแหลม ซาวแหลม บ่เต้าแหลมใบข้าว …..
(แหลมอะไรสิบอย่างยี่สิบแบบ ก็ไม่เท่าความแหลมใบข้าว บางคนคงนึกไม่ออก ใบข้าวที่แหลมเปี้ยบ [บางทีอาจการเปรียบเทียบต้องมองให้เหมือนว่าเราเป็นคนในยุคเดียวกับคนโบร่ำ โบราณด้วย])

สิบเหล้า ซาวเหล้า บ่เต้าเหล้าเดือนเกี๋ยง ….
(เหล้าตั้งสิบอย่างยี่สิบยี่ห้ออะไรก็อร่อยสู้เหล้าเดือนเกี๋ยงไม่ได้ [เดือนเกี๋ยง คือเดือนตุลาคม นัยว่าข้าวเดือนนี้จะเป็นข้าวใหม่ เหมาะสำหรับทำสุรายิ่งนัก])

สิบเสียง ซาวเสียง บ่เต้าเสียงแมงว้าง…
(เสียงอะไรสิบเสียง ยี่สิบเสียงก็ไม่เท่าเสียงแมงว้าง [ตอนเป็นเด็กเวลาเดินในป่าเสียงส่วนใหญ่จะเป็นเสียงจักจั่น เรไร ที่ดังแต่ได้ยินได้ไม่ค่อยไกล แมงว้าง ที่ว่านี่คงเป็นแมลงที่ร้องได้ดังมากผู้ที่เดินป่าบ่อย ๆ จะได้ยินเสียงแมงที่ว่านี้ เสียงด้ง ว้าง ว้าง ก้องป่าดง]

สิบช้าง ซาวช้าง บ่เท่าช้างเอราวัณ ….
(ช้างใดๆ ในโลกหล้า ฤ จะเทียบได้กับช้างเอราวัณ[ช้างเอราวัณ ในเรื่องรามายณะ และ ความเชื่อของศาสนาฮินดู กล่าวถึงพระอินทร์มีร่างสีเขียว มีพาหนะเป็นช้าง 3 เชือก เชือกหนึ่งพระศิวะเป็นผู้ประทานให้ชื่อว่า เอราวัณ เชือกหนึ่งพระพรหมป็นผู้ประทานให้ชื่อว่า คีรีเมขล์ไตรดายุค และอีกเชือกหนึ่งพระวิษณุเป็นผู้ ประทานให้ชื่อว่า เอกทันต์ ช้างเอราวัณเป็นช้างที่มีพละกำลังมากที่สุดในหมู่ ช้างทั้ง 3 เชือก])

อายุสิบปี๋ อาบน้ำบ่หนาว ….
(คนอายุสิบขวบ จะมีแต่ความสนุกสนาน ไม่รู้ร้อน รู้หนาว บางคนนึกไม่ออกว่าความหนาวทางภาคเหนือเป็นอย่างไร รู้สึกว่าหน้าหนาวนี่ 6-7 องศาเป็นเรื่องปกติคนอาบน้ำต้องอาบแต่หัววัน และบางที่ต้องต้มน้ำอาบด้วย แต่เด็ก น้อยไม่ต้อง อาบด้วยความสนุกสนาน ไม่รู้สึกรู้สา หรอก)

อายุซาวปี แอ่วสาวบ่ก้าย ….
(แอ่ว = เที่ยว , ก้าย = เบื่อ ประเพนีทางภาคเหนืออย่างหนึ่งที่ทุกวันนี้แทบจะหาไม่เจอก็คือประเพนีแอ่วสาว หรือการไปจีบสาวถึงบ้านหญิง คือพอตกกลางคืนชายวัยรุ่นจากต่างหมู่บ้านกัน จะไปแอ่วสาวที่หมู่บ้านไกล้ ๆ ด้วยการเดินหรือปั่นจักรยาน มองเห็นทางได้ด้วยไต้ส่องไฟ ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานกลางวันอย่างไร ตกกลางคืนก็ต้องไปแอ่วสาวให้ได้ พอไปถึงบ้านหญิงที่ตนหมายตาก็จะขึ้นไปทักทายพูดคุยหยอกล้อ บางทีมีการว่ากลอนด้วยนะ หากว่าพ่อแม่ผู้หญิงยังไม่รู้จักก็จะนั่งอยู่ด้วย พูดคุยกันไปโดยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอด บางที่พ่อแม่ผู้หญิงชอบว่าที่ลูกเขย ก็อาจจะเปิดโอกาสให้อยู่กันสองคนแต่ว่าแอบฟังอยู่ในห้อง ดังนั้นการแอ่วสาว บ่ ก้าย ก็คือ ลำบากยังไง ไม่เคยรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกถึงความยาก)

สามสิบปี บ่หน่ายสงสาร ….
(พออายุสามสิบปี ความเจนในโลกก็จะเพิ่มพูน อยากกินอยากเที่ยว คนสมัยแต่ก่อนก็ดำรงชีวิตด้วยความไกล้ชิดธรรมชาติ การล่าสัตว์ การไปนอนค้างตามป่าเขา ทำให้เพลิดเพลิน การมีครอบครัว การเลี้ยงดูลูกน้อย ที่อยู่ในวัยกำลังกิน นอนที่เป็นผลิตผลจาก แอ่วสาวบ่ก้าย)

สี่สิบปี ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า ….
(สีสิบขวบ วัยทำงาน เหมือนฝรั่งว่า อายุเริ่มต้นตอนสี่สิบ ที่ต้องทำงานเหมือนฟ้าผ่า คือการทำไร่นาไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อครอบครัวและคนกินมากใช้มากต้องรีบทำ งานให้เร็วเพื่อให้พออยู่พอกิน)

อายุห้าสิบปี สาวด่าบ่เจ็บใจ ….
(ห้าสิบขวบ ใจเย็นถึงขนาดผู้หญิงด่าไม่เจ็บใจ สุขุม รอบคอบ แต่ในใจนั้นยังไงก็ไม่รู้นะ เริ่มเป็นประเภทป๋า กุ้มกลิ่มกับสาว)

หกสิบปี ไอเหมือนฟานโขก …..
(หกสิบขวบ เริ่มมีโรคร้ายรุมเร้า ไอเหมือนฟานโขก น่าจะเกียวกับว่า ตัวฟานคืออีเก้ง เวลามันโขก หรือร้องเรียกกันในป่าจะดังไปสามบ้าน แปดบ้าน ดังโค้ง โค้ง)

เจ็ดสิบปี บ่โหกเต๋มตัว ….
(เจ็ดสิบขวบ ก็เริ่มมีอาการแล้ว บ่โหก เป็นเม็ด – ตุ่ม – ฯลฯ ที่คนแก่มีกัน ที่เหมือนกับผิวหนังตกกระแห้งเหี่ยว มะโหก : ฝีหรือริดสีดวง)

แปดสิบปี ใค่หัวเหมือนไห้ …
(แปดสิบขวบแล้ว แก่ขนาดแม้ว่าใค่หัว : หัวเราะ ยังเหมือนเหมือนร้องไห้ เห็นได้เวลาปู่เย็นหัวเราะ)

อายุเก้าสิบปี ไข้ก่อต๋าย บ่ไข้ก่อต๋าย …
(อายุปูนนี้ จะเจ็บไข้หรือไม่เจ็บไข้ ก็ใกล้จะลงโลงแล้ว)

จะเอาอันใด ไปบ่ได้สักอย่าง …
(สุดท้ายแล้วก็เอาอะไรติดตัวไปได้บ้างเล่า)

บ่สว่ะ บ่วาง บ่หายหม่นเศร้า …
(หากไม่ปล่อยวาง ก็จะมีแต่ความทุกข์และความโศกเศร้ารุมเร้า)

กำบ่เก่า เล่าไว้มาเมิน … เลยวาง …
(คนโบราณเค้าเล่ามาอย่างนี้ตั้งนมนานแล้ว . . . ก็เลยต้องปลงอนิจจัง ปล่อยวาง)

credit: http://www.zone-it.com/stocks/data/14/148808.html

 

แปล๋เมืองเป็นไทย

คนใดบ่ะเข้าใจ๋กำเมือง บ่อฮู้เรื่องมันแปล๋ว่าใด ฟังแหมกำหื้อมันเข้าใจ๋ ถ้าใครยังสงสัยบอกมา
เมืองไทยเฮามีหลายภาษา มาแปล๋กำเมืองเป๋นไทย มาแปล๋กำเมืองเป๋นไทย

สึ่งตึงนั่นคือปั๋นยาอ่อน
สลิดดกนั่นก่อคือ แรด
แฮ่นนั่นก่อคือ ร่าน
ส่วนง่าวนั่นก่อคือ โง่
เซ่อะ นั่นก่อคือ เซ่อ
ควายสะตวง คือกระบือถวายเจ้าที่
ไอ่หลอดแหลด คือ ไอ่ไร้สาระ
และก่อ ป้อคิงหยัง คือ บิดาคุณทำไม

บ่ะห้ากิ๋นตับ อสูรกายกิ๋นเครื่องใน
หลึกหลวงนั่นก่อคือ โคตรดื้อ
หลึกหลึนนั่น ดื้อ โคตรโคตร
ไอ่วอกน้อยคือ โกหกนิด ๆ
ไอ่วอกนักคือ โกหกมาก ๆ
ลอกแลนคือ ฉลาดแกมโกง
กำว่า จืน คือไม่มีน้ำยา
บ่ะห้ายอก อสูรกายรับประทาน

ควายหงาน คือ กระบือเทอะทะ
ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก คือ พูดกลับไปกลับมา
หน้าเลื่อมต๋าลอก ก่อคือ เสนอหน้า
ส่วน ซุ่น ก่อคือ วุ่นวาย
ปันต๋าย คือ ต๋ายหลายครั้ง
เลี่ยม คือ แหลม สุดสุด
ไอ่ปุ้ดซีแลน คือ ไอ่ปุ้ดเห็นดิน
ผีบ้าผีบกนั่นก่อคือ ฮาเนียะ

ฮา นั่นก่อคือ กู คิง
นั่นก่อคือ มึง
หลึ่ง นั่นก่อคือ ดื้อ
ส่วน คึ ก่อคือ โอเวอร์
ฮานี่บ่ะเฮ้ย คือ คำอุทานชาย
กูนี่อิเฮ้ย คือ คำอุทานหญิง
ฮู่ขี้กูนิ ทั้งกะเทยและทอม
แม่ยิง ป้อจายต่างคนก่อต่างไจ๊
ไผคะใจ๊ก่อใจ๊ฮ่วมกั๋นได้เลย

เพลง แป่ลเมืองเป็นไทย
โดย เหินฟ้า หน้าเลื่อม

ไผว่าน้องเจ้าชู้

ไผว่าน้องเจ้าชู้…เปิ้นบ่อหู้ความจริง
น้องเป็นแม่หญิงมีแต่เสียหาย
บ่อเคยมีแฟนควงแขนป้อจาย
ตีหั้นเป็นอ้าย บ่อจ้ายแฟนกั๋น
คนขาวคนดำ ผมยาวผมสั้น
เพื่อนๆทั้งนั้นอู้กั๋นบ่าดาย
ว่าหื้อเสียหายตัวน้องก็อายชาวบ้าน
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 
ไผว่าน้องเจ้าชู้…น้องชอบอู้บ่อดาย
บ่อได้เสียหายอู้ก๋านอู้งาน
อู้โทรศัพท์เพื่อนฝูงตึงนัน
มาใส่ความกั๋นว่าอู้ป้อจาย
ปะคนฮู้จักส่งยิ้มทักทาย
บ่อเคยใจง่ายเล่นหูเล่นตา
ยังมานินทากึดแล้วมันน่าน้อยใจ
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 
ป้อจายปากนักมือใม้มันคัน
ระวังซักวันจะโดนลูกกุย
ป้อจายปากนักมือใม้มันคัน
ระวังซักวันจะโดนก้านคอ
อ้ายจะอู้แหมก่อ
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 
ไผบ่อลองบ่อฮู้…เข้ามาดู๋หัวใจ
ลองผ่อเติงใจหื้อเต๋มสองต๋า
กำอู้มากมายว่าหื้อน้องหลายหน้า
บ่อแม่นเลยหนาน้องฮักเดียว ใจ๋เดียว
ถามแม่พ่อเตอะบ่อมีไผเกี่ยว
อยู่ตัวคนเดียวตึงแต่งตึงยอง
ลองอู้ลองมองแล้วจะหันข้างใน
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 
ภาษาเมือง วันละหลายกำ
รอบนี้มีคำง่ายๆหน่ะ ก็เป็นเพลงร้องให้คนไทยฟังนี้นา
หัน : เห็น
บ่าดาย,บ่อดาย : เฉยๆ เช่น อู้กั๋นบ่อดาย ก็คือ แค่พูดกันเฉยๆ ไม่มีอะไร
หื้อ : ให้
ปะ : เจอ ตัวอย่างก็ ปะคนฮู้จัก ก็คือ เจอคนรู้จัก
กึ๊ด : คิด
ปากนัก : ปากมาก ซึ่งคำว่า นัก ก็คือคำว่ามากนั้นเอง ตัวอย่างเช่น นักขนาด ก็คือ มากเหลือเกิน
ลูกกุย : หมัด (มีวันนึง อั๋นเอาไปใช้กะเพื่อน เพื่อนแอบงง อะไรวะ ลูกกุย ฮ่ะๆๆ ก็หมัดนั้นหล่ะจ้า เจอต่อย อะไรแบบนี้อ่ะ)
แหมก่อ : คำอ่านนะ แ-ห-ม  ไม่ใช่ แ-หม นะ แปลว่า อีกที อย่างในเพลง จะอู้แหมก่อ ก็คือ จะพูดอีกมั้ย แบบนี้หล่ะ
สุดท้าย ตึงแต่ง ตึงยอง เนื่องจาก ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญภาษาเมือง และ ไม่ได้ใช้เป็นภาษาบ้าน ฉะนั้นแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน ใครรู้กรุณาบอกข้าพเจ้าด้วย
 
ทำไมเอาเพลงนี้มาลง ก็ ไม่ได้เจ้าชู้อ่ะ เพลงของกระแต โฟร์ทีนอีกแล้ว สนับสนุนคนบ้านเดียวกัน แต่ไม่ซื้อซีดี ดูทีวีเอา ฮ่ะๆๆ

Babel

จากบ้านเกิดแดนดินถิ่นอิสาน มาเฮ๊ดงานเฮ๊ดการในเจียงใหม่
เปรียบดังนกโบยบินจากถิ่นไกล สู่เชียงใหม่ โชคดีมามีแฟน
(กรุณา อ่านให้เป็นสำเนียงอิสาน กะสำเนียงภาคเหนือนะ)
สาวอิสาน : หวัดดีคะแม่ โอ้ย มาก็บ่บอกน้อ กำลังนั่งกินส้มตำปลาร้าอยู่
อิแม่ : อิหล้า มึงมาอยู่นี้เมินรึยังนิ
สาวอิสาน : มาอยู่ สามปี ยังบ่โดนดอกค้า
อิแม่ : โอ้… ลูกอิแม่มาอยู่ในเมือง สามเดือน โดนแล้ว
สาวอิสาน : โดน จังใด๋หล่ะแม่
อิแม่ : มันมาอยู่สามเดือน มันเอาผัวแล้ว มันก็โดนหล่ะก๊ะ
สาวอิสาน : สงสัยคุณแม่เข้าใจผิด ภาษาอิสาน คำว่าโดน แปลว่านานเด้อค่า
อิแม่ : เออ เอ้อ มาอยู่ยังอี้ ฮักฉาเนื้อ ฮักฉาตั๋ว ฮื้อดีเด้อ อิหล้าเด้อ
สาวอิสาน : โอ้ย อิแม่ นี้เว้าหลายน้อ
อิแม่ : อึ๊ อิแม่เว้าฉองซี่ เออ ตางนอกนี้ซี่ ตางในแหมซี่ หน่ะคะ
สาวอิสาน : โอ้.. มันบ่แม่นจังซั้น
อิแม่ : โอ้ย อิแม่บ่กินขนมจั้น พอเคี้ยวบ่ดี มันมีก่ะเหงือก ดีบ่ดี มันก้อจะติดเหงือกนั้นหน่ะก๊ะ
สาวอิสาน : ฮ่วย อิแม่บ่เข้าใจ
อิแม่ : โอ๊ะๆ อิแม่บ่อไปห้วย อิแม่จะไปที่หนองบัวนิ
สาวอิสาน : โอ้ยน้อ ข้อยเป็นสาวอิสาน แต่แฟนข้อยเป็นผู้บ่าวภาคเหนือเด้อออ
 
(เอาแค่อิสานพอ ขี้เกียจพิม ฮาดี ฟังตั้งแต่เด็กแล้วคะ เพลงแบบนี้)
คำแปล (รอบนี้ ไบลิงกัวล์ เลยนะเนี้ย -> น-เหนือ,อ-อิสาน)
อิหล้า(น) คำเรียกลูกหลาน (คนเล็ก คนสุดท้อง)
เมิน(น) นาน
โดน(อ) นาน
โดน(น) โดน –” เอาไงดี เออ แบบว่ามีผัวแล้วมีอะไรกันแล้ว (อะไรนี้อะไรดีหล่ะ)
ฮื้อดี(น) ให้ดี
เว้า(อ) พูด
เว้า(น) ฟันผุ
>[< -=- ๐oO[<บักอั๋น>]Oo๐ -=- >]<

สัปปะลี่ขี้คุย

 

สัปปะลี่ขี้คุย

คำร้อง   ทำนอง  จรัล  มโนเพ็ชร
ขับร้อง   จรัล  มโนเพ็ชร

 
สัปปะลี่ อวดดีขี้คุย มันแอ่วจุ้ยทั่วไป ปากมันหวานมือมันไว แต่ในหัวใจมันดำ
สัปปะลี่ อวดดีขี้โว มันชอบโม้ชอบอำ เอ่ยมาร้อยคำพันคำ ไม่มีเรื่องจริงปนเลย
 
* ฟังๆเอาแสนหาร ลบล้านหล่ะดี อินางเอ๋ย เห็นแล้วเฉยเข้าไว้ ไอ้คนวอกนัก คนวอกนัก
พอมีเวลามันจะสันหาคำวอก ซับซ้อนยอกใจได้ดีนัก ดีนัก ดีเรื่อง เดียว สัปปะลี่ อย่างเดียว
 
** สัปปะลี่ กี่ปีไม่ตาย ยังแอบหายใจอยู่ อยากให้น้อง ตามไปดู อาจจะรู้แกวมันดี
สัปปะลี่ เขี้ยวยาวลากดิน มันชอบกินของฟรี อยู่ในวัดวายังมี อย่าไปคุ้นเคย
 
*,*,**,*
 
สัปปะลี่ – คำกริยา หรือ สรรพนามใช้เรียก คนที่ในเพลงเค้าบรรยายมาทั้งหมดหล่ะคะ
แอ่ว – เที่ยว
ขี้โว – ขี้โม้
คนวอก – แปลว่า…. เอาเป็นว่า เป็นคนไม่ดีอ่า ฉลาดแต่เรื่องเลวๆ ประมาณนั้นหล่ะ
 
ไม่ได้หลอกว่าใคร อยากเอาเพลงนี้ใส่สเปสมานานละ อิอิ ถ้าเป็นช่วงก่อนๆคงอยากจะด่าด้วยเพลงเหมือนกัน แต่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่ละ ชิวๆ อิอิ ได้กลับบ้านแล้ว ไว้เราทำใจได้จะกลับไป กทม ละกาน แต่ก็ยังชอบเพลงนี้อยู่ อิอิ ช่วงก่อนนี้กำลัง ช๊อคซินิม่ากับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา รับไม่ทัน เหอะๆๆ ขอเวลาทำใจซักพัก แอบก้ายคนสัปปะลี่
 
Oo ( >[< ) Lukp@T ( >]< ) oO
 
 

เปิดใจสาวแต

 
ตัวน้องเป็นสาว รุ่นราวเอาะ เอาะ หุ่นฮางก็เหมาะ บ่าวมาเกาะมาตอม
 
อีแม่น้องขางล่ะ เปิ้นตึงบ่ยอม ล่ะตึงไผ่มาตอม ตึงบ่ฮื้อใกล้
 
ไผ่บ่ได๊หยุบ ไผ่บ่ได๊ก๋ำ คงบ่ไดหลำ ไปเป็นลูกไป๊
 
น้องแตคนงามละขอยก มือไหว้ บ่าวเหนือ บ่าวใต้ โอ๊ด เอ๊า
 
บ่ว่าเมืองกรุง บ่ว่าบ้านนอก บ่าวมาอู้มาหยอก ตัวน้องก็เขิน
 
จะบอกอีแม่จะไปขางเมิน กั๋วได๊เขิ้นเกิน ก๋ายเป็นสาวเฒ่า
 
สาวน้อยลำปาง หุ่นบาง ผิวขาว รออายุถึงซาว ก่อนเน้อ ปี้จัน
 
ถ้าแม่เลิกขาง ฮื้อมา โวย โวย นะจ๊ะ อีน้องเป็นนักมวยนะ แต่บ่สวกฮื้อไผ่
 
ถ้าป๊ะป้อจายดี จะฮักจ๋นวันต๋าย จะบ่หลายใจ๋ ฮักไผ่ ฮักมั่น
 
ป๊ะ ป้อจายขี้จุ๊อย่าหาว่าดุ๊อ้ายเหย จะลัดคอตี๋เขาเลยจ๋นคางเอย เอย ปี้จัน
 
นี่…และน้อ..น้อ..และนาย (อีกรอบจบ)
 

 เพลงนี้เป็นของกระแต โฟร์ทีน อั๋นได้ยินครั้งแรกตอนนั่งรถแท็กซี่ที่พอลงแล้วเมารถเลย ไม่รู้ว่าเมาแอร์รถมันไม่เย็น หรือว่า เมาเพลงกันแน่ ทำนองคล้ายๆเพลงซอ มันเป็นซอประยุกต์รึเปล่าน้อ ฟังแล้วรู้สึกว่า เพลงนี้น่ารักจังเลย ใกล้เคียงชีวิตเรา (ตรงไหน ไม่มีซักท่อนเลยนะ ได้ข่าว) น้องแตเป็นสาวลำปางคะ ได้ข่าวว่าตอนนั้นเรียน รร อรุโนทัย รุ่นพอๆกับเราอ่ะ เป็นนักมวยด้วย เป็นนักร้องด้วย โอ้ว อะไรจะดีปานนี้ 

ใครอยากฟังก้อไปหาฟังเอง จะให้เราร้องให้ก็ได้นะ

ภาษาเมืองวันละกำ

เท่าที่พอคิดออก เพราะบางคำพูดเมืองจนคิดเป็นภาษาไทยไม่ออกอ่ะ พยายามเอาใกล้เคียงที่สุดละกัน

 หุ่นฮาง

 รูปร่าง

 บ่าว

 ผู้ชาย

 ขาง

 หวง (แบบ หวงก้างอ่ะ)

 เปิ้นตึงบ่ยอม ล่ะตึงไผ่มาตอม ตึบ่ฮื้อใกล้

 เขาคงไม่ยอม ถ้าใครมายุ่งก็จะไม่ให้เข้าใกล้

 ไผ่บ่ได๊หยุบ ไผ่บ่ได๊ก๋ำ

 ใครก็ไม่ได้แตะต้อง

 หยุบ

 จับต้อง

 คงบ่ไดหลำ ไปเป็นลูกไป๊

 คงไม่ได้หลงไปเป็นลูกสะใภ้

 หลำ

 หลง,ถลำ

 อู้

 พูดจา (คำนี้ใครก้อรู้แล้วมั้ง)

 จะบอกอีแม่จะไปขางเมิน

 จะบอกแม่ว่าอย่าหวงให้นานนะ

 กั๋วได๊เขิ้นเกิน ก๋ายเป็นสาวเฒ่า

 กลัวจะขายไม่ออก กลายเป็นสาวแก

 เขิ้น

 เหลือ, ไม่ได้ใช้, ขายไม่ออก (หวังว่าอั๋นคงไม่เขิ้นนะ)

 รออายุถึงซาว ก่อนเน้อ ปี้จัน

 รออายุถึงยี่สิบก่อนนะ พี่ชาย

 อ้าย, ปี้จัน

 พี่ชาย

 ฮื้อมา โวย โวย

 ให้มาเร็วๆ,ไวๆ นั้นหล่ะ

 สวก

 ก่อกวน,วอกนัก  (โอ้ย คำนี้ภาษาไทยเค้าเรียกว่าอะไรกันนะ)

 ฮื้อ

 ให้

 ถ้าป๊ะป้อจายดี จะฮักจ๋นวันต๋าย

 ถ้าเจอผู้ชายดีจะรักจนวันตาย

 ป้อจายขี้จุ๊ อย่าหาว่าดุ๊อ้ายเหย

 เจอผู้ชายชอบโกหก อย่าหาว่าดุนะพี่

 จะลัดคอตี๋เขาเลยจ๋นคางเอย เอย ปี้จัน

 จะล๊อกคอ ตีเข่า จนครางโอดโอย เลยนะพี่ชาย

๐oO [<น้องลูกปัด>] Oo๐

PS.มีรุ่นน้องผู้แสนน่ารักแต่งเพลงให้เราด้วย เค้าบอกว่า ถ้ามีเวลาจะแต่งให้จบเพลง ตอนนี้เอาไปท่อนเดียวก่อน
ตัวปัดเปงสาวรุ่นราว ป้าๆ แต่งตัวบ้าๆหมายังหลบยังหนี
ถึงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ แต่ก้อชอบหว่ะ คิดได้ไงฟะน้องบอล 555 กัดกรูจริง